080-015-3840

คุณจอย

082-339-5410

คณแบงค์

marisa.sasanguan@outlook.com

คณแบงค์

รับทำบัญชี ยื่นภาษีรายเดือน/รายปี

รายเดือน เริ่มต้น 1,500 ฿ ต่อเดือน 

หรือ รายปี เริ่มต้น 3,000 ฿ ต่อปี

รับทำบัญชี​

บริการด้านบัญชีต่างๆ โดยเน้นความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อให้ธุรกิจมีระบบบัญชีที่เป็นระบบ ข้อมูลงบการเงินสามารถใช้ในการตัดสินใจได้ เช่นเดียวกับความสำเร็จในระยะยาว เราจัดการการจัดตั้งบริษัท ภาษี และบัญชีที่ถูกต้อง สนับสนุนให้การทำบัญชีเดียวเป็นรากฐานสำหรับการเติบโตของบริษัทของคุณ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สินเชื่อและเงินทุนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

อัตราค่าบริการทำบัญชีประจำเดือน

สิ่งที่คุณจะได้

★ บริการด้านบัญชี

– บริการปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบการเงินรายเดือนเพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนบริหาร และวิเคราะห์กำไรขาดทุน

– บริการปิดบัญชีประจำปี และยื่นงบการเงินผ่านระบบ E-Filing และ บอจ.5 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

★ บริการด้านภาษี

บริการยื่นแบบแสดงรายการทางภาษีเงินได้ นิติบุคคล ทุกประเภท ผ่านระบบ E-Filing ของกรมสรรพากร ได้แก่
– ภ.ง.ด.1, 3, 50, 51 และ 53
– ยื่นแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.36

★ บริการด้านภาษีประกันสังคม

 – จัดทำแบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
 – ยื่นแบบสปส 1-10

อัตราค่าบริการทำบัญชีประจำปี

สิ่งที่คุณจะได้

★ บริการด้านบัญชี

บริการปิดบัญชีประจำปี และยื่นงบการเงินผ่านระบบ E-Filing และ บอจ.5 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

★ บริการด้านภาษี

บริการยื่นแบบแสดงรายการทางภาษีเงินได้ นิติบุคคล ทุกประเภท ผ่านระบบ E-Filing ของกรมสรรพากร ได้แก่
 – ภ.ง.ด.1, 3, 50, 51 และ 53
 – ยื่นแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.36

บริการทำบัญชีแบบรายเดือน เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี เพื่อที่เราสามารถดูแลท่านได้อย่างใกล้ชิด

บริการทำบัญชีแบบรายปี เหมาะสำหรับผู้ประกอบที่มีความรู้ในการยื่นภาษี และการยื่นประกันสังคมเองในแต่ละเดือน และว่าจ้างสำนักงานบัญชีเพื่อบันทึกบัญชีและเพื่อการปิดงบการเงินทีเดียวตอนสิ้นปี

หมายเหตุ : บริการทำบัญชี จะยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น บริการการปิดงบการเงิน บริการสอบบัญชี บริการจดทะเบียนธุรกิจ บริการด้านภาษี คัดหนังสือรับรอง เป็นต้น

รับทำบัญชีแม่ค้าออนไลน์ Shopee Lazada Tiktok

ขายออนไลน์

รีวิวจากลูกค้าของเรา

บริษัท วีระการบัญชีและภาษี จำกัด​

080-015-3840 (คุณจอย)

082-339-5410 (คุณแบงค์)

27/64 ซอยช่างอากาศอุทิศ 13
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0485566000114

© 2023 veraacc.com All Rights Reserved.