080-015-3840

คณจอย

082-339-5410

คณแบงค์

marisa.sasanguan@outlook.com

คณแบงค์

โทรเลย 082-3395410 (แบงค์)

บริการปิดงบการเงินประจำปี เริ่มต้นเพียง 5,900 บาท

อัตราค่าบริการสอบบัญชี (CPA) + ค่าวิชาชีพบัญชี (CPD) 

แถมฟรี !! 🟢 ลงประกาศหนังสือพิมพ์ 🟢 ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50  🟢 ยื่นแบบ บอจ.5 🟢 ยื่น DBD E-filing

**ราคายังไม่รวมค่าบริการจัดทำบัญชี**